bg_image

DOFINANSOWANIE do Pomp Ciepła „Czyste Powietrze” – podwyższony poziom dofinansowania uruchomiony!

Po ponad 5 miesiącach od uruchomienia podstawowego poziomu dofinansowania  w programie Czyste Powietrze 2.0., 21 października 2020 został uruchomiony podwyższony poziom!

W nowej wersji programu Czyste Powietrze, beneficjenci zostali podzieleni według dwóch grup dochodowych: o podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania.

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł.

W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta.

Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Dochód trzeba udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska

Archiwum