Wykorzystanie energii odnawialnej w małych gospodarstwach

energia odnawialna

Fotowoltaika to modna w ostatnich latach dziedzina wiedzy. Jest związana z pozyskiwaniem energii słonecznej na potrzeby jej przetwarzania na prąd elektryczny wykorzystywany do zasilania różnych urządzeń w przemyśle i w życiu codziennym. Pozwala nie tylko na ochronę środowiska, ale i zmniejszenie wydatków.

Energia ekologiczna w małych gospodarstwach

Energia elektryczna stanowi podstawę funkcjonowania współczesnego świata. Jednak jej dotychczas eksploatowane źródła– głównie paliwa kopalne – powodują stopniową degradację środowiska, a co najważniejsze, z czasem się wyczerpują. Energia słoneczna to nie tylko energia odnawialna, ale przede wszystkim czysta ekologicznie, powszechnie dostępna i niepowodująca niszczenia środowiska. Dzięki mikroinstalacjom fotowoltaicznym każde większe i bardziej nowoczesne gospodarstwo może się cieszyć niezależnością energetyczną, co z pewnością wyraźnie widać w codziennych wydatkach. Większe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z oferty, jaką są farmy solarne. To kompleksowe przedsięwzięcia, przez realizację których przeprowadzają wyspecjalizowani doradcy.

Ogniwa fotowoltaiczne nie są tanie, dlatego w celu obniżenia kosztów takiej instalacji i zapewnienia samowystarczalności energetycznej gospodarstwom proponuje się tzw. energetykę prosumencką.

Czym jest instalacja prosumencka?

Podjęcie decyzji o zainstalowaniu mikroelektrowni słonecznej to początek drogi, by stać się posiadaczem efektywnego, ekonomicznego systemu. W samodzielnym gospodarstwie wykorzystywana jest tzw. instalacja prosumencka, czyli taka, która zapewnia energetyczną samowystarczalność. Pozwala ona na wyrównanie bilansu energii produkowanej i zużywanej w tym gospodarstwie. Podstawą do stworzenia ekonomicznego i dobrze działającego systemu jest precyzyjne określenie potrzeb, jakie mają być zaspokojone. Jeśli jest to niemożliwe lub zapotrzebowanie zmienia się, można uzupełniać pewien procent niedoboru dostawami z publicznej sieci energetycznej. Działa to również w drugą stronę, bowiem produkowane nadwyżki odprowadzane są do sieci i sprzedawane. Zainstalowanie systemu pozyskiwania energii słonecznej musi zostać zgłoszone w zakładzie energetycznym, który przyłącza odpowiednie urządzenia pomiarowe pozwalające kontrolować ilość publicznej energii kupionej i sprzedanej.