Piece na pellet, czyli ekologiczne ogrzewanie domu

ogrzewanie pelletem

Klimat umiarkowany niestety nie zapewnia nam komfortu termicznego przez 12 miesięcy w roku. Stąd podczas budowy domu konieczne jest zaplanowanie w nim odpowiedniego systemu centralnego ogrzewania. W dobie nacisków na ekologię doskonałym wyborem do domowego c.o. będzie piec na pellet.

Kocioł grzewczy – serce domowej instalacji c.o.

System centralnego ogrzewania w każdym budynku wymaga źródła ciepła, które podgrzeje medium przenoszone systemem rur do wymienników w pomieszczeniach. Najczęściej piece montuje się w kotłowniach umiejscowionych w piwnicy budynku, gdzie można wygodnie przechowywać paliwo i doglądać instalacji. Kocioł centralnego ogrzewania jest sercem całego systemu, a od jego wyboru zależą takie czynniki jak: komfort termiczny domu, wysokość opłaty za ogrzewanie czy nakład pracy, jakiego wymaga utrzymanie systemu.

Producenci oferują kilka typów pieców. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest materiał opałowy wykorzystywany do podtrzymania ognia. Pomijając modele elektryczne, w których nie ma płomienia, a medium ogrzewane jest przez grzałki, we wszystkich pozostałych typach kotłów paliwo stanowi podstawowe źródło ciepła.  Wśród najczęściej wykorzystywanych materiałów opałowych znajdują się: gaz ziemny, ekogroszek, węgiel, brykiet, koks i pellet.

Zalety instalacji z piecem c.o. opalanym pelletem

Mówiąc o zaletach pieców c.o., należy wspomnieć o dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest koszt ogrzewania, który wynika z rodzaju zużywanego paliwa. Drugi to wpływ na środowisko naturalne – chodzi o ilość generowanych zanieczyszczeń. Większość wymienionych wcześniej paliw stanowi pochodną węgla kamiennego lub brunatnego, dlatego ich spalanie wiąże się z powstawaniem znacznych ilości substancji smolnych. Wydostają się one z dymem, wpływając negatywnie na jakość powietrza. Dodatkowym utrudnieniem jest powstawanie sporych ilości popiołu, który wymaga zagospodarowania.

O wiele bardziej ekologiczne są piece na pellet. To nowoczesne paliwo jest odnawialne, bowiem powstaje ze sprasowanych trocin. Efektem spalania jest mała ilość dymu i popiołu przy jednoczesnej wysokiej wartości kalorycznej. Pellet jest też czysty i lekki, a jego przechowywanie nie sprawia problemu.